I Norge arrangeres det hver år messer innen alle slags sjangre. Noen messer er myntet på dem som liker båter eller biler, mens andre handler mer om det indre livet. Ved å delta på en av disse